Orbicon 

Det rådgivende firma Orbicon har således været medvirkende til etablering af fjordhaveforeningen i Ebeltoft Vig og har en række erfaringer, der er centrale for projektet. Orbicon vil bidrage med:

  • Udvikling og tilpasning af fjordhavekonceptet til lokale forhold i Limfjorden
  • Udarbejdelse af de nødvendige tilladelser til etablering og drift af fjordhavefaciliteterne ved diverse styrelser samt sikre, at fødevaresikkerheden er i orden
  • Rådgivning i forbindelse med foreningsdannelse og foreningsaktiviteter samt informationsarbejde (info-platform til intern kommunikation)
  • Etablering af forbindelse og erfaringsudveksling med andre fjordhaver og som drivkraft i at sprede konceptet til andre områder i Danmark.
 
 OP