Limfjordsrådet 

Limfjordsrådet er et teknisk og politisk samarbejde mellem de 18 kommuner, som har opland til Limfjorden. Limfjordsrådet/-sekretariatet arbejder med miljø – og turistfokuserede projekter i og omkring Limfjorden, der kombinerer natur, miljø, bosætning, livskvalitet og regional erhvervsudvikling.
Limfjordsrådet og Limfjordssekretariatet sikrer den regionale sammenhæng i hele Limfjordsområdet og udbredelse af projekt og koncept til kommuner og interessenter i Limfjordsregionen.

 
 OP