Dansk Skaldyrscenter (DSC)

Dansk Skaldyrscenter i Nykøbing Mors er en sektion under DTU Aqua med ansvarsområde for forskning og udvikling indenfor produktion af skaldyr og tang. I relation til DSC er der etableret et formidlings- og oplevelsescenter, der formidler viden om og oplevelser i relation til skaldyr, tang og Limfjorden. DSC kan levere følgende til projektet:

  • Praktisk erfaring med og viden om etablering og drift af opdrætsanlæg til produktion af skaldyr og tang.
  • Både og udstyr der kan bruges ved etablering af fjordhaver.
  • Udplantningsmaterialer til fjordhaverne i form af muslinger i strømper, østersyngel, sporeliner (tang) og hummeryngel.
  • Uddannelse i praktisk håndtering og generelt undervisningsmateriale.
  • Formidling af information om opdræt, Limfjorden, skaldyr, tang mm.
  • Faciliteter til workshops om tilberedning af råvarerne.
 
 OP