Aalborg Kommune

I ”Fjordhaver i Limfjordens havne” deltager derudover kommunerne fra de tænkte lokaliteter og de vil bidrage med teknisk hjælp i etableringsfasen. Aalborg Kommune og Aalborg, som den store by ved Limfjorden, har i de seneste 10 – 15 år omdannet byens havnearealer fra upåagtede industriarealer til attraktive og centralt beliggende bydele ned til Limfjorden, hvor byens sammenhængskraft skal sikres gennem social bæredygtighed med fokus på sundhed og velvære. I Aalborg er der stor interesse blandt foreninger og grupperinger for udvikling af bæredygtige sociale aktiviteter som eksempelvis ”Bæredygtighedsfestivalen”.

 
 OP