Hvem er vi?

Projektet ”Fjordhaver i Limfjorden” har to primære projektdeltagere: Limfjordsrådet som er projektejer og vil stå for projektets drift og Dansk Skaldyrcenter/DTU Aqua, som står for den tekniske ekspertise omkring opdræt af skaldyr og tang og som vil bidrage til projektets praktiske gennemførelse.

Derudover er der en række andre deltagere, som du kan læse mere om i menuen til venstre.

 

 
 OP