FJORDHAVER I FIRE BYER 

- AALBORG, LØGSTØR, NYKØBING MORS OG LEMVIG.

I Aalborg og Løgstør planlægges fjordhaverne placeret i umiddelbar tilknytning til eksisterende kajanlæg. I Nykøbing M. og Lemvig vil anlæggene blive placeret på åbent vand uden for den egentlige havn. Der er screenet for mulige lokaliteter i de fire byer men den endelige placering af fjordhaverne vil ske i dialog med kommuner og fjordhaveforeninger. Desuden skal der identificeres egnede områder/faciliteter på havnene som kan understøtte foreningernes landaktiviteter i form af f.eks. fortøjningspladser, foreningshus/skur samt bænke og borde

 
 OP