Nyhedsbrev december 2016

Tilbage til nyheder

21.12.2016

Hvordan går det med etablering af fjordhaverne – sker der noget? Klik her og læs nyhedsbrevet fra fjordhaverne i Limfjorden.

Der er etableret fjordhaver på 3 ud af 4 lokaliteter i Aalborg, Løgstør og Nykøbing Mors.

I Aalborg og Løgstør er det ”flådeanlæg”, hvor medlemmerne kan gå ud på flåden og tilse eller høste muslingerne. I Aalborg er der et stort anlæg med 5 flåder og ca. 150 medlemmer, mens der i Løgstør er en enkelt flåde og ca. 20 medlemmer. Begge steder er der fint gang i foreningerne.

I Nykøbing Mors er der etableret et lineanlæg, hvortil man skal sejle og foreningen har stillet båd til rådighed – her er der ca. 50 medlemmer.

Alle stederne er foreningerne meget aktive og der er fuld gang i aktiviteterne.

Første høst af hjemmedyrkede muslinger blev medio november for medlemmerne af Fjordhaveforeningen i Aalborg, og det forlyder at det var en fornøjelse, citat: ”-og der er ikke noget der slår friskhøstede muslinger” På grund af det milde vintervejr bliver flåderne først flyttet i vinterhi efter nytår, så medlemmerne har mulighed for at supplere julemenuen med friske blåmuslinger.

I fjordhaven i Nykøbing har medlemmerne udover at smage på muslingerne været ude at samle østers (flotte billeder, 14. december ), og de satser på også i 2017 at lave Østerssafari-ture. I starten af december var medlemmerne ude ved anlægget og sætte tangruller, og der satses på at kunne høste lækker tang til foråret.

Også i fjordhaven i Løgstør nåede man i 2016 – starten af december – at høste blåmuslinger. (10. december – fine billede)

I Lemvig er etableringen af fjordhaven ikke helt på plads endnu. Der har været store vanskeligheder med at finde en lokalitet, som ikke mødte modstand hos interessenter i området. Ventetiden været lang, men her i efteråret lykkedes det at få tilladelse – på den 3. ansøgte placering.

Det valgte område er blevet markeret, der er spulet ankre ned, og de første liner er trukket. Enkelte ”teststrømper” med muslinger – stillet til rådighed fra kollegaerne i Fjordhaven Nykøbing - er monteret, primært for at teste forholdene på lokalitetend og der er trukket de første liner. Heldigvis har foreningen stadig lyst til projektet, citat ” Det er dejligt at der endelig er medvind, og vi glæder os til at komme i gang med det som det egentlige formål, at dyrke muslinger, tang med mere J” 

Det er dejligt at der endelig er medvind til foreningen og vi glæder os til at komme i gang med det som er det egentlige formål, at dyrke muslinger, tang med mere:-)d og der er trukket de første liner. Folkene fra dansk skaldyrcenter kommer og hænger et par muslingestrømper på anlægget inden længe, så der bliver noget at gå i gang med til foråret.

Fælles aktiviteter for de 4 foreninger                     

TV2 har fulgt livets gang i Fjordhaverne over den seneste sæson, og der er lavet 3 programmer som har været vist november/december – de kan ses link

Næste skridt / fremtid / 2017

I 2017 vil fokus være på at få færdiggjort Fjordhaven i Lemvig, og støtte op om at medlemmerne kan komme i gang med at dyrke blåmuslinger mm. Herudover er det vigtigt at have fokus på overgangen til at være selvkørende foreninger, når det Nordea finansierede projekt stopper med udgangen af 2017. Der vil også være fokus på evaluering og erfaringsopsamling, så andre interesserede kan finde hjælp og inspiration, hvis de ønsker at starte fjordhaver andre steder i Limfjorden eller øvrige steder i landet. 

Tilbage til nyheder

 
 OP