Håndbog

Håndbog til Fjordhaver i Limfjorden

Ideen med fjordhaver var at gøre det muligt for lokale interesserede at dyrke skaldyr og tang i små mængder til eget forbrug. I modsætning til dyrkning af fx frugt og grøntsager på land, der kan foregå i egen have, kræver dyrkning af havets produkter, at de interesserede slår sig sammen om faciliteter på vandet og på land, der kan
tjene som udgangspunkt for dyrkning i fjordhaverne og de tilhørende foreningsaktiviteter. Dermed bygger fjordhaverne videre på den danske foreningstradition.

I håndbogen er de beskrevne anlæg benævnt ”Fjordhaver”. Et anlæg kan også placeres i rolige havområder og skal der måske rettelig benævnes ”Havhaver”.

Denne håndbog er skrevet, så andre, der med mod og lyst til at starte en fjordhave, kan lade sig inspirere og muligvis komme lidt nemmere i gang med etablering og drift af en fjordhave. Det er ikke et endegyldigt opslagsværk, men en praktisk udmøntning af erfaringerne fra det 3-årige projekt (2015-2017) ”Fjordhaverne i Limfjordens havne” støttet af Nordea Fonden.

 
 OP