INDSLAG FRA TV MIDTVEST

 

Lille animation 

Fangst af muslingeyngel i fjorden er starten på dyrkning af muslinger i fjordhaven. 

Se klip

En strømpe på 2 m, kan indeholde op mod 1500 små muslinger

 

 
 OP